Относно предмета на науката социална работа

АвторНачко Радев
 
Описание

Резюме. В статията се анализира същността на социалната работа като наука, чиято сърцевина е подпомагащият процес, дефинира се нейният обект и предмет. Аргументира се нейният интердисциплинарен характер и се анализират три теоретични подхода към социалната дейност: психолого-ориентиран; социолого-ориентиран и комплексно-ориентиран. Изследва се прекариатът като ново предметно поле на социалната работа. Дефинира се същността на прекариата; причини за неговата динамика; видове прекариат; характеристики на прекариата: недоволство, аномия, безпокойство и отчуждение.
Ключови думи и изрази: социална работа, интердисциплинарност, обект, предмет, прекариат, видове прекариат, характеристики на прекариата

 

 
Дата21.02.2018
 
Големина319.91 KB
 
Сваляния166
 
СвалиИзтегли статията
Редакционна колегия
Доц. д-р Ивайло Тепавичаров - главен редактор
Проф. дпн Албена Чавдарова
Проф. д-р Бончо Господинов
Доц. д-р Гинка Механджийска
Доц. д-р Лиляна Стракова
Доц. дпн Моника Богданова
Редакционен съвет
Проф. д-р Веска Шошева - Тракийски университет
Проф. дсн Начко Радев - ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”
Проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова - СУ “Св. Климент Охридски”
Проф. д-р Силвия Николаева - СУ “Св. Климент Охридски”
Доц. д-р Вержиния Боянова - СУ “Св. Климент Охридски”
Доц. д-р Мария Стоянова - УНСС
Международен редакционен борд
Проф. Волф Бльомерс - Университет по приложни науки, Магдебург, Германия
Проф. Димитър Мартин Хофман - Свободен Университет в Болзано, Италия
Проф. Петер Бутнер - Университет по приложни науки, Мюнхен, Германия
Проф. Стивън Шардлоу - Университет в Кийл, Великобритания
ISSN 1314-9644
Нашите партньори
Първият брой и сайтът на електронното списание „Социална работа“ са финансирани по проект на Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ №35/15.04.2013 „Популяризиране на научни постижения и практически новости в социалната работа чрез научно електронно списание“.