Проектът за социална работа като метод в обучението на студенти по Социални дейности

АвторИскра Петкова
 
Описание

Резюме: В статията се поставя въпросът за приложението на проекта за социална работа като метод за практическо обучение на студенти от специалност Социални дейности – образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“. Обсъждат се възможностите за формиране и развитие на професионални умения у бъдещите специалисти. Анализират се резултатите от сътрудничеството между студентите и потребителите на социалните услуги. Обобщените резултати показват, че реализираните дейности по проекта съдействат за изграждане атмосфера на сътрудничество и подкрепа между партньорите. Създават се условие за усвояване и развитие у бъдещите специалисти на професионални умения и компетенции за работа в екип.
Ключови думи: проект, студенти, партньорство, потребители, социални услуги

 

 
Дата21.02.2018
 
Големина261.16 KB
 
Сваляния189
 
СвалиИзтегли статията
Редакционна колегия
Доц. д-р Ивайло Тепавичаров - главен редактор
Проф. дпн Албена Чавдарова
Проф. д-р Бончо Господинов
Доц. д-р Гинка Механджийска
Доц. д-р Лиляна Стракова
Доц. дпн Моника Богданова
Редакционен съвет
Проф. д-р Веска Шошева - Тракийски университет
Проф. дсн Начко Радев - ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”
Проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова - СУ “Св. Климент Охридски”
Проф. д-р Силвия Николаева - СУ “Св. Климент Охридски”
Доц. д-р Вержиния Боянова - СУ “Св. Климент Охридски”
Доц. д-р Мария Стоянова - УНСС
Международен редакционен борд
Проф. Волф Бльомерс - Университет по приложни науки, Магдебург, Германия
Проф. Димитър Мартин Хофман - Свободен Университет в Болзано, Италия
Проф. Петер Бутнер - Университет по приложни науки, Мюнхен, Германия
Проф. Стивън Шардлоу - Университет в Кийл, Великобритания
ISSN 1314-9644
Нашите партньори
Първият брой и сайтът на електронното списание „Социална работа“ са финансирани по проект на Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ №35/15.04.2013 „Популяризиране на научни постижения и практически новости в социалната работа чрез научно електронно списание“.