Професионално „прегаряне“ и удовлетвореност от работата в системата на социални услуги за лица с ментални увреждания

АвторСоня Будева, Вероника Спасова
 
Описание

Резюме: Работещите в областта на психичното здраве са особено податливи на „прегаряне“, тъй като присъщите предизвикателства в работата с клиенти с висок риск създават трудности при привличането и задържането на квалифицирани служители. Статията разглежда индивидуални, организационни и социални фактори в системата на социалните услуги, които могат да бъдат сериозен риск за професионално „прегаряне“. 
В настоящото проучване професионалният стрес и неудовлетворение са измерени в група от 25 помагащи професионалисти от 4 социални услуги, работещи с лица с ментални увреждания. 
Ключови думи: професионални рискове, „бърнаут“ синдром, емоционално „прегаряне“

 

 
Дата21.02.2018
 
Големина367.98 KB
 
Сваляния169
 
СвалиИзтегли статията
Редакционна колегия
Доц. д-р Ивайло Тепавичаров - главен редактор
Проф. дпн Албена Чавдарова
Проф. д-р Бончо Господинов
Доц. д-р Гинка Механджийска
Доц. д-р Лиляна Стракова
Доц. дпн Моника Богданова
Редакционен съвет
Проф. д-р Веска Шошева - Тракийски университет
Проф. дсн Начко Радев - ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”
Проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова - СУ “Св. Климент Охридски”
Проф. д-р Силвия Николаева - СУ “Св. Климент Охридски”
Доц. д-р Вержиния Боянова - СУ “Св. Климент Охридски”
Доц. д-р Мария Стоянова - УНСС
Международен редакционен борд
Проф. Волф Бльомерс - Университет по приложни науки, Магдебург, Германия
Проф. Димитър Мартин Хофман - Свободен Университет в Болзано, Италия
Проф. Петер Бутнер - Университет по приложни науки, Мюнхен, Германия
Проф. Стивън Шардлоу - Университет в Кийл, Великобритания
ISSN 1314-9644
Нашите партньори
Първият брой и сайтът на електронното списание „Социална работа“ са финансирани по проект на Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ №35/15.04.2013 „Популяризиране на научни постижения и практически новости в социалната работа чрез научно електронно списание“.