Възможности за превенция на негативните социални последици за пациента след дехоспитализиране

АвторКалина Кънчева
 
Описание

Резюме: Дейността на здравните заведения се свързва с обслужване предимно на хора с увреждания и стари хора, при които се наблюдава хронифициране на болестите или се поставя диагноза с траен характер и с трайни социални последици. В доклад за дейността на държавните лечебни заведения в страната са посочени редица проблеми, които оказват негативно влияние върху подсистемата на извънболничната медицинска помощ. Голяма част от проблемите на организацията в работата на болничните структури може да бъде преодоляна чрез включване на социален работник в мултидисциплинарния екип на лечебните заведения.
Ключови думи: лечебни заведения, пациент, социална работа, потребител, социални услуги

 

 
Дата21.02.2018
 
Големина183.48 KB
 
Сваляния111
 
СвалиИзтегли статията
Редакционна колегия
Доц. д-р Ивайло Тепавичаров - главен редактор
Проф. дпн Албена Чавдарова
Проф. д-р Бончо Господинов
Доц. д-р Гинка Механджийска
Доц. д-р Лиляна Стракова
Доц. дпн Моника Богданова
Редакционен съвет
Проф. д-р Веска Шошева - Тракийски университет
Проф. дсн Начко Радев - ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”
Проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова - СУ “Св. Климент Охридски”
Проф. д-р Силвия Николаева - СУ “Св. Климент Охридски”
Доц. д-р Вержиния Боянова - СУ “Св. Климент Охридски”
Доц. д-р Мария Стоянова - УНСС
Международен редакционен борд
Проф. Волф Бльомерс - Университет по приложни науки, Магдебург, Германия
Проф. Димитър Мартин Хофман - Свободен Университет в Болзано, Италия
Проф. Петер Бутнер - Университет по приложни науки, Мюнхен, Германия
Проф. Стивън Шардлоу - Университет в Кийл, Великобритания
ISSN 1314-9644
Нашите партньори
Първият брой и сайтът на електронното списание „Социална работа“ са финансирани по проект на Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ №35/15.04.2013 „Популяризиране на научни постижения и практически новости в социалната работа чрез научно електронно списание“.