Алтернативни методи и подходи за финансиране на здравеопазването

АвторДанаил Врачовски, Калина Кънчева
 
Описание

Резюме: Здравеопазването е един от възловите отрасли на социалната сфера в условията на пазарно стопанство. В него се извършват редица промени генерирани от динамиката на икономическата среда в България. 
Като публична дейност то е насочено към човека, към неговото физическо, психическо и социално здраве. Здравната система непрекъснато се икономизира. В настоящата статия е направен общ прочит на някои алтернативни подходи за финансирането на социалните дейности като: болничния реинжинеринг (re-engineering); диагностично свързаните групи, както и на солидарните системи за социална защита.
Ключови думи и изрази: социална работа, здравеопазване, кейс-микс подход, реинжинеринг, диагностично свързани групи, социално подпомагане, здравно осигуряване

 

 
Дата21.02.2018
 
Големина224.62 KB
 
Сваляния118
 
СвалиИзтегли статията
Редакционна колегия
Доц. д-р Ивайло Тепавичаров - главен редактор
Проф. дпн Албена Чавдарова
Проф. д-р Бончо Господинов
Доц. д-р Гинка Механджийска
Доц. д-р Лиляна Стракова
Доц. дпн Моника Богданова
Редакционен съвет
Проф. д-р Веска Шошева - Тракийски университет
Проф. дсн Начко Радев - ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”
Проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова - СУ “Св. Климент Охридски”
Проф. д-р Силвия Николаева - СУ “Св. Климент Охридски”
Доц. д-р Вержиния Боянова - СУ “Св. Климент Охридски”
Доц. д-р Мария Стоянова - УНСС
Международен редакционен борд
Проф. Волф Бльомерс - Университет по приложни науки, Магдебург, Германия
Проф. Димитър Мартин Хофман - Свободен Университет в Болзано, Италия
Проф. Петер Бутнер - Университет по приложни науки, Мюнхен, Германия
Проф. Стивън Шардлоу - Университет в Кийл, Великобритания
ISSN 1314-9644
Нашите партньори
Първият брой и сайтът на електронното списание „Социална работа“ са финансирани по проект на Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ №35/15.04.2013 „Популяризиране на научни постижения и практически новости в социалната работа чрез научно електронно списание“.