Информираност на ученици с ромска етническа принадлежност за превенция на полово предавани заболявания

АвторМариета Гуновска
 
Описание

Резюме: Ромската етническа общност е една от най-маргинализираните и стигматизираните общности в България, при която един от основните проблеми е липсата на образование или ниската степен на образование, както и ограничената здравна и контрацептивна култура.
В статията се разглеждат въпроси, свързани със сексуалното възпитание в семейството и  информираността на учениците по отношение на предпазните средства и заболяванията предавани по полов път. 
Изследвана е и тяхната мотивация относно завършване и продължаване на образованието в по-висока степен като фактор за успешната им социална интеграция.
Ключови думи: превенция, сексуално възпитание, семейство, училище, образование

 

 
Дата21.02.2018
 
Големина561.71 KB
 
Сваляния115
 
СвалиИзтегли статията
Редакционна колегия
Доц. д-р Ивайло Тепавичаров - главен редактор
Проф. дпн Албена Чавдарова
Проф. д-р Бончо Господинов
Доц. д-р Гинка Механджийска
Доц. д-р Лиляна Стракова
Доц. дпн Моника Богданова
Редакционен съвет
Проф. д-р Веска Шошева - Тракийски университет
Проф. дсн Начко Радев - ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”
Проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова - СУ “Св. Климент Охридски”
Проф. д-р Силвия Николаева - СУ “Св. Климент Охридски”
Доц. д-р Вержиния Боянова - СУ “Св. Климент Охридски”
Доц. д-р Мария Стоянова - УНСС
Международен редакционен борд
Проф. Волф Бльомерс - Университет по приложни науки, Магдебург, Германия
Проф. Димитър Мартин Хофман - Свободен Университет в Болзано, Италия
Проф. Петер Бутнер - Университет по приложни науки, Мюнхен, Германия
Проф. Стивън Шардлоу - Университет в Кийл, Великобритания
ISSN 1314-9644
Нашите партньори
Първият брой и сайтът на електронното списание „Социална работа“ са финансирани по проект на Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ №35/15.04.2013 „Популяризиране на научни постижения и практически новости в социалната работа чрез научно електронно списание“.